• 60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  180 години знание и просвета
  60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
 • 60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  180 години знание и просвета
  60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
 • 60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  180 години знание и просвета
  60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 Училището има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смисъла на живота си, притежаващи знания, умения и нагласа да ги реализират заедно.

За постигането на тази цел училището създава предизвикателна образователна среда, в центъра на която поставя ученика. Учебната програма, развиваща знания, умения, нагласи, навици и богата обща култура, отворена към света, мотивира учениците да бъдат активни личности с нагласа за учене през целия живот.

Училището създава отворена общност със споделени ценности и работи с  организации и институции за прилагане на политики и програми за качествено и прогресивно образование.

Кандидатстването за 1. клас  се извършва по електронната система на Столична община.

                  

Новини

Събеседване

Събеседването за заемане на свободните работни места ще се проведе на 24.06.2024г. (понеделник) от 10:00-15:00 часа.

Научи повече

Неучебен ден

 Със заповед на служебния министър на образованието Галин Цоков, 10 юни е определен за неучебен ден за всички училища в страната, в които има избирателни секции. 

Научи повече

Столична община връчи годишните награди за принос в областта на образованието

Поздравления за нашия директор Илияна Кръстева, която бе наградена с грамота от заместник-министъра на образованието Емилия Лазарова за принос в областта на образованието на ежегодните награди на Столична община, с което се изразява признателност към отдадения труд, вдъхновението и всеотдайността на екипите на образователните институции. Кметът Терзиев благодари на директорите и учителите за грижите към децата. „От вас зависи с какви идеали ще бъдат вдъхновени, много често на вас се пада не леката задача да компенсирате всички дефицити на средата, на семейството и всичко, което е проблем в нашето общество. За много от учениците вие сте като родители. Всички ние сме изключително признателни за това, което правите и можем да обещаем, че ще подобрим средата, в която работите, за да е по-приятна за вас и децата. Образованието трябва да ни обединява всички, да имаме дългосрочен поглед, независимо от различията ни, и да дадем най-добрата основа за нашите деца, нашето бъдеще.“

Научи повече

Проекти

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

През тази учебна година стартира изпълнението на Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ по „Програма за образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Научи повече
Национална програма "Заедно в изкуството и спорта"

Национална програма "Заедно в изкуството и спорта"

През учебната 2023/2024 година продължава участието на училището в Национална програма "Заедно в изкуството и спорта", където са сформирани в Модул "Изкукгво" вокална група и група "Приложни изкуства, а в Модул "Спорт" два отбора по волейбол момичета и момчета.

Научи повече
Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Научи повече