• 60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  180 години знание и просвета
  60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
 • 60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  180 години знание и просвета
  60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
 • 60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  180 години знание и просвета
  60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 Училището има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смисъла на живота си, притежаващи знания, умения и нагласа да ги реализират заедно.

За постигането на тази цел училището създава предизвикателна образователна среда, в центъра на която поставя ученика. Учебната програма, развиваща знания, умения, нагласи, навици и богата обща култура, отворена към света, мотивира учениците да бъдат активни личности с нагласа за учене през целия живот.

Училището създава отворена общност със споделени ценности и работи с  организации и институции за прилагане на политики и програми за качествено и прогресивно образование.

От 26.04.2022 г. до 28.05.2022 г. се извършва кандидатстването за 1. клас по електронната система на Столична община.

                  

Новини

Родителски срещи

Родителска среща за 2., 3. и 4. клас ще се проведе на 19.09.23г. от 18:00ч., а за учениците от 5., 6. и 7. клас на 20.09.23г. от 18:00ч. за среща с всички учители.

Научи повече

Столово хранене

Д З З Д “С В Е Н А-В Е Н И Н А“ РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА КУПОНИ ЗА ОБЯД Училищният стол и бюфет ще работят от 18.09.2023 г. Системата за електронни купони ще работи от 14.09.2023 година. Желаещите да я ползват могат да закупят електронни карти от училищния бюфет срещу 2.00 лева. Електронните карти от предходната година са валидни. Регистрацията на нови електронни карти се извършва на https//smartercard.bg следвайки инструкцията, като се има предвид, че регистрацията изисква около два работни дни. Моля при регистрацията внимателно да се нанесе номера изписан в долния десен ъгъл на картата. Моля, родителите да надпишат гърба на картата с името на ученика и от кой клас е с флумастер или по друг начин. Платформата Ви дава възможност да закупувате купони по всяко време на денонощието, както и да ги анулирате. В деня за хранене, може да закупите купон до 8.00, както и да анулирате закупен от предните дни купон също до 8.00, ако ученика няма да отиде на училище по някаква причина. Разходите Ви по използване на платформата са 4.50 лв. на месец, за извършените транзакции не се начисляват такси. Фирмата също заплаща такса за ползването на платформата. В повечето от училищата в София, платформата се ползва вече от четири години. Успоредно с електронната система, могат да се ползват и хартиени купони. 1. Продажбата на хартиени купони се осъществява в училищния бюфет. 2. В бюфета на училището купони се продават по всяко време, за текущия ден до 8.20 часа. В бюфета купони могат да се закупят само от ученици. 3. При закупени купони и внезапно отсъствие на ученик, може да съобщите на телефон: 088 9686969 името на ученика, от кой клас е и за кои дни ще отсъства. При завръщане в училище купоните ще бъдат презаверени или възстановена сумата. Ако съобщението е направено до 8.20 часа сутрин, горното се отнася и за текущия ден. 4. Цена на един купон – 4.50 лева. На 15. 09. 2023 година в училищния бюфет ще се продават електронни карти и хартиени купони за следващата седмица. По въпроси свързани с електронните купони и други въпроси може да звъните и на управителя Д. Атанасов на тел. 0888660588. 11.09.2023 година УПРАВИТЕЛ: /Д. Атанасов/

Научи повече

Родителки срещи

На 11.09.2023г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за 1. клас. На 12.09.2023г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за 5. клас. За всички останали класове, родителските срещи ще се проведат след 15. септември.

Научи повече

Проекти

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Научи повече
BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

От 12.02.2021 г. стартира изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.

Научи повече
Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

От началото на месец февруари 2019 г. 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" се включи активно в изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011 "Подкрепа за успех" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структорни и инвестиционни фондове.

Научи повече