• 60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  180 години знание и просвета
  60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
 • 60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  180 години знание и просвета
  60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
 • 60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  180 години знание и просвета
  60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 Училището има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смисъла на живота си, притежаващи знания, умения и нагласа да ги реализират заедно.

За постигането на тази цел училището създава предизвикателна образователна среда, в центъра на която поставя ученика. Учебната програма, развиваща знания, умения, нагласи, навици и богата обща култура, отворена към света, мотивира учениците да бъдат активни личности с нагласа за учене през целия живот.

Училището създава отворена общност със споделени ценности и работи с  организации и институции за прилагане на политики и програми за качествено и прогресивно образование.

Кандидатстването за 1. клас  се извършва по електронната система на Столична община.

                  

Новини

Родителска среща за Първи клас

На 24 06.2024г. /понеделник/, от 18:00 ч. в кабинета по изобразително изкуство ще се проведе родителска среща за първи клас за учебната 2024-2025 година.

Научи повече

Обява за конкурс за провеждане на платени извънкласни дейности

60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" обявява конкурс за набиране на кандидати за предоставяне на платени извънкласни дейности.

Научи повече

Събеседване

Събеседването за заемане на свободните работни места ще се проведе на 24.06.2024г. (понеделник) от 10:00-15:00 часа.

Научи повече

Проекти

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

През тази учебна година стартира изпълнението на Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ по „Програма за образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Научи повече
Национална програма "Заедно в изкуството и спорта"

Национална програма "Заедно в изкуството и спорта"

През учебната 2023/2024 година продължава участието на училището в Национална програма "Заедно в изкуството и спорта", където са сформирани в Модул "Изкукгво" вокална група и група "Приложни изкуства, а в Модул "Спорт" два отбора по волейбол момичета и момчета.

Научи повече
Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Научи повече