• 60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  180 години знание и просвета
  60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
 • 60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  180 години знание и просвета
  60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
 • 60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  180 години знание и просвета
  60 ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 Училището има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смисъла на живота си, притежаващи знания, умения и нагласа да ги реализират заедно.

За постигането на тази цел училището създава предизвикателна образователна среда, в центъра на която поставя ученика. Учебната програма, развиваща знания, умения, нагласи, навици и богата обща култура, отворена към света, мотивира учениците да бъдат активни личности с нагласа за учене през целия живот.

Училището създава отворена общност със споделени ценности и работи с  организации и институции за прилагане на политики и програми за качествено и прогресивно образование.

Кандидатстването за 1. клас  се извършва по електронната система на Столична община.

                  

Новини

Родителски срещи

Родителска среща за 2., 3. и 4. клас ще се проведе на 19.09.23г. от 18:00ч., а за учениците от 5., 6. и 7. клас на 20.09.23г. от 18:00ч. за среща с всички учители.

Научи повече

Столово хранене

Д З З Д “С В Е Н А-В Е Н И Н А“ РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА КУПОНИ ЗА ОБЯД Училищният стол и бюфет ще работят от 18.09.2023 г. Системата за електронни купони ще работи от 14.09.2023 година. Желаещите да я ползват могат да закупят електронни карти от училищния бюфет срещу 2.00 лева. Електронните карти от предходната година са валидни. Регистрацията на нови електронни карти се извършва на https//smartercard.bg следвайки инструкцията, като се има предвид, че регистрацията изисква около два работни дни. Моля при регистрацията внимателно да се нанесе номера изписан в долния десен ъгъл на картата. Моля, родителите да надпишат гърба на картата с името на ученика и от кой клас е с флумастер или по друг начин. Платформата Ви дава възможност да закупувате купони по всяко време на денонощието, както и да ги анулирате. В деня за хранене, може да закупите купон до 8.00, както и да анулирате закупен от предните дни купон също до 8.00, ако ученика няма да отиде на училище по някаква причина. Разходите Ви по използване на платформата са 4.50 лв. на месец, за извършените транзакции не се начисляват такси. Фирмата също заплаща такса за ползването на платформата. В повечето от училищата в София, платформата се ползва вече от четири години. Успоредно с електронната система, могат да се ползват и хартиени купони. 1. Продажбата на хартиени купони се осъществява в училищния бюфет. 2. В бюфета на училището купони се продават по всяко време, за текущия ден до 8.20 часа. В бюфета купони могат да се закупят само от ученици. 3. При закупени купони и внезапно отсъствие на ученик, може да съобщите на телефон: 088 9686969 името на ученика, от кой клас е и за кои дни ще отсъства. При завръщане в училище купоните ще бъдат презаверени или възстановена сумата. Ако съобщението е направено до 8.20 часа сутрин, горното се отнася и за текущия ден. 4. Цена на един купон – 4.50 лева. На 15. 09. 2023 година в училищния бюфет ще се продават електронни карти и хартиени купони за следващата седмица. По въпроси свързани с електронните купони и други въпроси може да звъните и на управителя Д. Атанасов на тел. 0888660588. 11.09.2023 година УПРАВИТЕЛ: /Д. Атанасов/

Научи повече

Родителки срещи

На 11.09.2023г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за 1. клас. На 12.09.2023г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за 5. клас. За всички останали класове, родителските срещи ще се проведат след 15. септември.

Научи повече

Проекти

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“

През тази учебна година стартира изпълнението на Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ по „Програма за образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Научи повече
Национална програма "Заедно в изкуството и спорта"

Национална програма "Заедно в изкуството и спорта"

През учебната 2023/2024 година продължава участието на училището в Национална програма "Заедно в изкуството и спорта", където са сформирани в Модул "Изкукгво" вокална група и група "Приложни изкуства, а в Модул "Спорт" два отбора по волейбол момичета и момчета.

Научи повече
Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Научи повече