Резултати от избора на обществен съвет към 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Резултати от избора на обществен съвет към 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"