Дистанционни обучение

Дистанционни обучение

Дистанционни обучение

27.03.20г.

Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.
Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.