Прием в 1 клас

Прием в 1 клас

Прием в 1 клас

16.04.20г.

Заявленията за прием в първи клас ще се приемат от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г.  
Същите могат да се подават по електронен път на пощата на училището school60@abv.bg, като за потвърждение с обратен имейл ще получите входящ номер или на място в дирекцията на 60 ОУ от 8:30-15:00ч.