Списък на записаните в 1 клас ученици след първо класиране по класове

Списък на записаните в 1 клас ученици след първо класиране по класове

Списък на записаните в 1 клас ученици след първо класиране по класове

Родителската среща за новоприетите първокласници ще се проведе:

за 1 а клас с класен ръководител Валя Тодорова на 09.06.2020 г. от 18:00 часа;

за 1 б клас с класен ръководител Румяна Илиева на 10.06.2020 г. от 18:00 часа.