Междусрочна ваканция

Междусрочна ваканция

Междусрочна ваканция

учениците ще бъдат в Междусрочна ваканция. От 04.02.2021 г. започва втория срок.