Преминаване към ОРЕС за всички учениците от 4 а клас

Преминаване към  ОРЕС за всички учениците от 4 а клас

Преминаване към ОРЕС за всички учениците от 4 а клас

За периода от 15.04.2021 г. до 23.04.2021 г. включително учениците от 4 А клас се карантинират и преминават към обучение в електронна среда от разстояние, поради заболяване на учителя в ПИГ от COVID19.