Родителки срещи

Родителки срещи

Родителки срещи

На 11.09.2023г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за 1. клас.
На 12.09.2023г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за 5. клас.
За всички останали класове, родителските срещи ще се проведат след 15. септември.