Родителски срещи

Родителски срещи

Родителски срещи

Родителска среща за 2., 3. и 4. клас ще се проведе на 19.09.23г. от 18:00ч., а за учениците от 5., 6. и 7. клас на 20.09.23г. от 18:00ч. за среща с всички учители.