Ръководство

Директор - Илияна Кръстева

телелефон за връзка: 02 936 68 75

Приемно време за граждани:
вторник     от  9:00ч. до 11:00ч.
четвъртък от  9:00ч. до 11:00ч.