Адм. услуги

Обща информация

1. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование.

2. Издаване на дубликат за завършено задължитено предучилищно образование. 

3. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класове от I  до VI в училище на чужда държава.

4. Достъп до обществена информация