Профил на купувача

Обявление за предложение за доставка по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Директорът на 60 ОУ открива процедура за определяне на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" за нуждите на 60 ОУ "Св. св. Килил и Методи" следващите три години.

Научи повече