Профил на купувача - 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" обявява конкурс за платени извънкласни дейности

60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" обявява конкурс за платени извънкласни дейности

По решение на Педагогическия съвет 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" обявява конкурс за набиране на кандидати за провеждане на платени извънкласни дейности.

Подробности за правилата за провеждане на конкурса и необходимите документи ще намерите в обявата.

Документите на кандидатите ще се приремат от 09:00 часа на 18.06.2020 г. до 15:00 часа на 17.07.2020 г. в 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"