6 а клас

6 а клас

6 а клас

класен ръководител: Лидия Кетенлиева