2 а клас

2 а клас

2 а клас

класен ръководител: Лидия Лешкова
учител ПИГ: Анелия Георгиева