2 а клас

2 а клас

2 а клас

класен ръководител: Мария Мишева
учител ПИГ: Ина Бояджиева