Прием по класове

Прием 1-ви клас за учебната 2021 - 2022 година

Уважаеми родители,

Поради големия брой подадени заявления за записване в първи клас, държавният план - прием се променя на две паралелки по 24 ученици.

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците.

С тази система се определят редът и условията за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците като критериите за прием остават непроменени. 

 За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, в 60 ОУ е създадена организация с помощта на технически лица, които да  окажат помощ при попълване на кандидатурите им.

Отпада необходимостта родителите да набавят редица документи, които вече се осигуряват по служебен път електронно.

От 29 март новата системата ще заработи с новия си дизайн и функционалности,  чрез кратко видео всеки желаещ ще има възможност да се запознае с процеса на въвеждане на данни.

Новата система ще бъде пусната на познатия електронен адрес www.kg.sofia.bg/isodz/ от 29 март.

Свободните места се обявяват на 19.04.2021 г.
От 19.04.2021 г. до 28.05.2021 г. се извършва регистриране и кандидатстване за първи клас.

Резултатите от първо класиране на записаните ученици в 1 клас ще бъдат обявени на 04.06.2021 г. Следващите класирания ще продължат до началото на учебната година при наличие на свободни места.