4 б клас

4 б клас

4 б клас

класен ръководител: Румяна Илиева
Учител ПИГ: Цветанка Кировска