4 б клас

4 б клас

4 б клас

класен ръководител: Елисавета Гьорева
Учител ПИГ: Мария Мишева