6 б клас

6 б клас

6 б клас

Класен ръководител: Елдъз Ангелова