1 б клас

1 б клас

1 б клас

класен ръководител: Петя Тодорова
учител ПИГ: Набие Узунова