7 б клас

 7 б клас

7 б клас

класен ръководител: Лидия Кетенлиева