Олимпиади и национални състезания

Уважаеми ученици, родители и преподаватели,

Уведомяваме ви, че олимпиадата по математика за учебната 2022/2023 г. ще се проведе на 10.12.2022 г. от 08:30 часа.

Всички ученици да заемат местата си не по- късно от 08:15 часа.

Олимпиадата по география и икономика ще се п;роведе на 13.01.2023 г. от 14:00 часа;

Олимпиадата по история и цивилизации ще се проведе на 12..01.2023 г. от 14:00 часа;

Олимпиадата по биология и здравно образование на 17.01.2023 г. от 14:00 часа;

Олимпиада по химия и опазване на околната среда на 20.01.2023 г. от 14:00 часа