1 а клас

1 а клас

1 а клас

класен ръководител: Лидия Лешкова
учител ПИГ: Набие Узунова