2 б клас

 2 б клас

2 б клас

класен ръководител: Петя Тодорова
учител ПИГ: Набие Узунова