2 б клас

 2 б клас

2 б клас

класен ръководител: Румяна Илиева
учител ПИГ: Цветанка Кировска