Паралелки

3 а клас

3 б клас

4 а клас

4 б клас

1 а клас

1 б клас