Състав на обществен съвет

Състав на обществен съвет

Председател на Обществения съвет: Ивелина Дикова

Представител на СО, р-н "Сердика "- Любомира Лукайчева
Членове: Емилия Василева, Мария Йорданова, Мария Петкова
         
Резервни членове:

Полина Петкова - представител на СО, р-н "Сердика" ;

Председател: Янка Дойчева

Членове: Светла Игнатова, Павлина Каменова, Николай Апостолов