Състав на обществен съвет

Състав на обществен съвет

Председател на Обществения съвет: Капка Христова
Членове: Мария-Магдалена Димитрова, Милена Милчова, Веселина Василова, Красимир Стоилков
         
Резервни членове: Владислав Петков, Димитър Колев, Георги Колев, Полина Никленова, Любомира Иванова