Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/2024 година:

28.10. 2023 г– 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г. - 05.02.2024 г. вкл. -  междусрочна
01.04.2024 г. - 07.04.2024 г.  пролетна за I - XI клас
Неучебни дни:

17.05.2024 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2024 г. – втори ДЗИ

19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на VII  клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на VII  клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

29.05.2024 г. – I - III клас (14  чебни седмици).
14.06.2024 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици), от които 2 седмици за компенсиращи мерки.
28.06.2024 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)