Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10. 2020г– 01.11.2020 г. вкл. – есенна
22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
03.02.2021 г. междусрочна
03.04.2021г. - 11.04.2021г.  пролетна за I - XI клас
Неучебни дни:

19.05.2021г – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. - неучебен но присъствен

16.6.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

31.05.2021 г. – I - III клас (14 учебни седмици)+ 1 седмица за проектни дейности + 2 седмици за компенсиращи мерки.
30.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици), от които 2 седмици за компенсиращи мерки.
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)