Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

29.10. 2022 г– 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г. - 05.02.2023 г. вкл. -  междусрочна
08.04.2023 г. - 17.04.2023 г.  пролетна за I - XI клас
Неучебни дни:

19.05.2023 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
23.05.2023 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. - неучебен но присъствен

13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

31.05.2023 г. – I - III клас (14  чебни седмици).
15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици), от които 2 седмици за компенсиращи мерки.
30.06.2023 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)