Свободни места по класове за 2021-2022 учебна година

Свободни места по класове за 2021-2022 учебна година

В първи клас - няма свободни места;
Във втори клас - няма свободни места;
В трети клас - има 8 свободни места;
В четвърти клас - има 7 свободни места;
В пети клас - няма свободни места;
В шести клас - няма свободни места;
В седми клас - има 5 свободни места;