Свободни места по класове за 2023-2024 учебна година

Свободни места по класове за 2023-2024 учебна година

Свободни места за първи клас - няма;
Свободни места за втори клас - няма;
Свободни места за трети клас - няма;
Свободни места за четвърти клас - няма;
Свободни места за пети клас - пет;
Свободни места за шести клас - три;
Свободни места за седми клас - няма;