Свободни места по класове за 2022-2023 учебна година

Свободни места по класове за 2022-2023 учебна година

Свободни места за първи клас - няма;
Свободни места за втори клас - няма;
Свободни места за трети клас - няма;
Свободни места за четвърти клас - пет;
Свободни места за пети клас - шест;
Свободни места за шести клас - две;
Свободни места за седми клас - няма;