Преподаватели

Преподаватели

Илияна Кръстева - директор

 


 

Вержиния Младенова - български език и литература

Елдъз Ангелова - български език и литература, история

Николета Методиева - английски език и музика

Даяна Йосифова - немски и английски език

Милена Моновска - руски език

Нели Христова - английски език, информационни технологии, компютърно моделиране и логопед

Емилия Филипова - математика

Албена Стоичкова - история и география

Ваня Ценова - биологи, химия и човекът и природата

Диана Лолова - физика, математика и полуинтернатна група V - VII клас

Иванка Колчакова - изобразително изкуство и технологии и предприемачество

Лидия Кетенлиева - физическо възпитание и спорт

Мариана Спиридонова - музика, информационни технологии и компютърно моделиране

Валя Тодорова - учител начален етап на образование

Дафинка Йовчева - учител начален етап на образование

Румяна Илиева - учител начален етап на образование

Милена Велчева  - учител начален етап на образование

Мария Мишева - учител начален етап на образование

Елисавета Гьорева - учител начален етап на образование

Петя Тодорова - учител начален етап на образование

Лидия Лешкова -учител начален етап на образование

Миглена Николова - учител полуинтернатна група

Анелия Георгиева - учител полуинтернатна група

Моника Иванова - учител полуинтернатна група

Набие Узунова - учител полуинтернатна група

Цветанка Кировска - учител полуинтернатна група

Людмила Николова - учител полуинтернатна група

Анита Ангелова - учител полуинтернатна група

Мая Милева - учител полуинтернатна група

Доника Костадинова - ресурсен учител

Борянка Борисова - психолог

Снежана Трайкова - помощник на учителя