3 а клас

3 а клас

3 а клас

Класен ръководител: Лидия Лешкова
Учител ПИГ: Анелия Георгиева