3 б клас

3 б клас

3 б клас

Класен ръководител: Милена Велчева
Учител ПИГ: Моника Иванова