3 б клас

3 б клас

3 б клас

Класен ръководител: Румяна Илиева
Учител ПИГ: Цветанка Кировска