6 б клас

6 б клас

6 б клас

класен ръководител: Вержиния Младенова