6 б клас

6 б клас

6 б клас

класен ръководител: Иванка Колчакова