Национално външно оценяване за 4 и за 7 клас

НВО за учебната 2023-2024 година

4 клас

БЕЛ  27.05.2024 г. - начало 10:00 часа;

Математика  28.05.2024 г. - начало 10:00 часа 

7 клас 

БЕЛ 19.06.2024 г. начало 09:00 часа;

Математика 21.06.2024 г. начало 09:00 часа;

Чужд език (по желание на ученика) 20.06.2024 г. начало 09:00 часа.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас  и регистриране на заявленията 
в софтуерния продукт

от 01.02.2024 г. до 16.02.2024 г.

Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас, както следва:
• Изобразително изкуство – 24.06.2024 г.
• Музика – 25.06.2024 г.
• Физическо възпитание и спорт – 26 – 27.06.2024 г.

Заявления по образец за явяване на изпит за проверка на способностите се подават в 60 ОУ от 21 до 31 май 2024 г. вкл.