Национално външно оценяване за 4 и за 7 клас

НВО-4 клас

27.05.2021 г. - БЕЛ начало 10:00 часа;

28.05.2021 г. - Математика  начало 10:00 часа 

НВО - 7 клас 

16.06.2021 г. БЕЛ начало 09:00 часа;

18.06.2021 г. математика начало 09:00 часа;

17.06.2021 г. чужд език (по желание на ученика) начало 09:00 часа.