Национално външно оценяване за 4 и за 7 клас

НВО за учебната 2021-2022 година

4 клас

БЕЛ  26.05.2022 г. - начало 10:00 часа;

Математика  27.05.2022 г. - начало 10:00 часа 

7 клас 

БЕЛ 14.06.2022 г. начало 10:00 часа;

Математика 16.06.2022 г. начало 10:00 часа;

Чужд език (по желание на ученика) 17.06.2021 г. начало 10:00 часа.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас  и регистриране на заявленията 
в софтуерния продукт

от 02.02.2022 г. до 18.02.2022 г.

Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас, както следва:
• Изобразително изкуство – 21.06.2022 г.
• Музика – 22.06.2022 г.
• Физическо възпитание и спорт – 23 – 24.06.2022 г.

Заявления по образец за явяване на изпит за проверка на способностите се подават на 26 и 27 май 2022 г.