Национално външно оценяване за 4 и за 7 клас

НВО за учебната 2022-2023 година

4 клас

БЕЛ  29.05.2023 г. - начало 10:00 часа;

Математика  30.05.2023 г. - начало 10:00 часа 

7 клас 

БЕЛ 13.06.2023 г. начало 10:00 часа;

Математика 16.06.2023 г. начало 10:00 часа;

Чужд език (по желание на ученика) 14.06.2023 г. начало 10:00 часа.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас  и регистриране на заявленията 
в софтуерния продукт

от 01.02.2023 г. до 17.02.2023 г.

Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас, както следва:
• Изобразително изкуство – 20.06.2023 г.
• Музика – 21.06.2023 г.
• Физическо възпитание и спорт – 22 – 23.06.2023 г.

Заявления по образец за явяване на изпит за проверка на способностите се подават на 22 до 30 май 2023 г.