3 б клас

3 б клас

3 б клас

Класен ръководител: Петя Тодорова
Учител ПИГ: Набие Узунова