Обявление за предложение за доставка по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Обявление за предложение за доставка по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"