Съобщение

Съобщение

Съобщение

18.10.2019г.

Училищното ръководство кани родителите, избрани по класове, да присъстват на събрание за избор на Обществен съвет на 24.10.19г. от 18:00ч. в учителската стая.

1а клас - Ирина Маринова

1б клас - Милена Милчева

2а клас - Веселина Пламенова

2б клас - Димитър Колев

3а клас - Жоржета Павлова

3б клас -  Явор Димитров

4а клас - Мария-Магдалена Димитрова

4б клас - Капка Христова

5а клас - Христо Николов, Владислав Петков

5б клас - Полина Никленова

6а клас - Катерина Тодорова

6б клас - Анелия Дончева

6в клас - Георги Кралев

7а клас - Вергиния Гургулеева

7б клас - Лидия Цветанова

Директор: Илияна КръстеваСедмична програма за 2 срок за 2022/2023 г. - от 1 до 7 клас

Вторият учебен срок започва на 06.02.2023г. с програмите за втори срок.

Научи повече


Седмична програма за 2 срок за 2022/2023 г. - от 1 до 7 клас

Вторият учебен срок започва на 06.02.2023г. с програмите за втори срок.

Научи повече


Седмична програма за 2 срок за 2022/2023 г. - от 1 до 7 клас

Вторият учебен срок започва на 06.02.2023г. с програмите за втори срок.

Научи повече


Седмична програма за 2 срок за 2022/2023 г. - от 1 до 7 клас

Вторият учебен срок започва на 06.02.2023г. с програмите за втори срок.

Научи повече


Седмична програма за 2 срок за 2022/2023 г. - от 1 до 7 клас

Вторият учебен срок започва на 06.02.2023г. с програмите за втори срок.

Научи повече