Евакуация при пожар

Евакуация при пожар

Евакуация при пожар

22.01.2020г.

Днес, 22.01.2020г., в 11:50ч. в 60 ОУ бе проведено практическо проиграване на ситуация "Евакуация при пожар". Тренировката е част от превантивната програма за намаляване риска при бедствия и аварии, която трябва да покаже на учениците кои са правилните и безопасни действия в такава ситуация. В занятието участваха 310 ученици и 40 учители и служители, които се евакуираха за 2,51 минути без паника и напрежение.
Благодарим на училищния щаб за евакуация и учителите за добрата организация и бързата реакция!
Благодарим на всички ученици за проявената дисциплина и хладнокръвие!