Анкета за родители относно провеждане на обучението в електронна среда

Анкета за родители относно провеждане на обучението в електронна среда

Анкета за родители относно провеждане на обучението в електронна среда

6.04.2020г.

Уважаеми родители!

Анкека - линк

Днес образователната система е поставена пред своеобразно предизвикателство. То дойде неочаквано и изискваше от всички нас незабавни действия. Обучението на Вашите деца никога до този момент не е било лишено от нещо толкова важно като ежедневното живо общуване с учителите и съучениците им. Напълно разбираме как извънредната ситуация ускори процеси, към които бяхме тръгнали заедно, а именно Вашето по-активно включване в партньоството с учителите и училището. 

Екипът на Регионалното управление на образованието в София-град се нуждае от Вашето откровено мнение за случващото се, за да можем заедно да работим за подобряване и развитие на обучението в електронна среда. Обръщаме се към Вас с молба за ангажирано участие в анонимната ни анкета. Прочетете внимателно въпросите и отговорете на всеки от тях, бъдете критични, но  и добронамерени, като маркирате избрания от Вас отговор. Предвидили сме възможност да посочвате и повече от един отговор, както и свободно да споделите свои предложения.

Благодарим Ви за отделено време! Благодарим Ви за подкрепата! Успяваме заедно!