Получаване на хранителни продукти по програми "Училищен плод" и Училищно мляко"

Получаване на хранителни продукти по програми "Училищен плод" и Училищно мляко"

Получаване на хранителни продукти по програми "Училищен плод" и Училищно мляко"

на 24.04.2020 г. (петък) от 14:00 до 18:00 часа 

от 14:00 до 15:00 часа - I а,б клас;

от 15:00 до 16:00 часа  - II a,б клас;

от 16:00 до 17:00 часа - III а,б клас;

от 17:00 до 18:00 часа - IV а,б клас.

Ако някой закъснее може да получи продуктите и извън графика. 

Предвид епидемологичната обстановка, моля да спазвате изискванията за носене на маски и отстояние от 2 м един от друг.

Ако някой не желае да получи продуктите да уведоми класния ръководител. Невзетите продукти ще бъдат дарени на социално слаби деца.

Благодаря за разбирането!