Патронен празник

Патронен празник

Патронен празник

28.04.2020г.

Уважаеми ученици,
На 11 май нашето училище ще отбележи своята 178 годишнина. Поради усложнената обстановка в страната честването ще бъде нестандартно – онлайн.
60-то училище обявява следните инициативи:
1. Изготвяне на информационен бюлетин за миналото и настоящето на нашето училище – 7а клас
2. Колаж, брошура,клип, презентация, флаер на тема „Моето училище“ – ИТ -6 и 7 клас
3. Изложба от рисунки на тема „Моето училище“ – 1-7 клас
4. Стихотворение, разказ, есе – на тема „И ние сме дали нещо на света“ – 1-7 клас
Молим в срок до 3 май 2020г. да изпратите материалите на вашите учители или класни ръководители.
На 11.05 най-добрите материали от различните инициативи ще бъдат публикувани на страницата на училището, а част от тях ще бъдат предоставени за публикация и на страницата на РУО - София-град.