Подаване на заявление за класиране след 7 клас

Подаване на заявление за класиране след 7 клас

Подаване на заявление за класиране след 7 клас

27.06.20г.

На 03.07.20г. /петък/, на 06.07.20г. /понеделник/ и на 07.07.20г.
/вторник/ в 60 ОУ ще има комисия за подаване на Заявление за
участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас от 08:30-16:00ч.
За професионалните училищата се изисква медицинско свидетелство, което трябва да се сканира и прикачи.
Прилагаме Указание за подаване на Заявление:

Указание за Online кандидатстване след VII клас