Родителски срещи за ученици от 1 до 7 клас

Родителски срещи  за ученици от 1 до 7  клас

Родителски срещи за ученици от 1 до 7 клас

Родителските срещи на:

2 а,б клас 3а и 4 а,б клас ще се проведат на 15.09.2020 г. в двора на училището от 11:00 часа;

3 б клас - онлайн в ZOOM на 16.09.2020 г. от 18:30 часа;

5 б клас - на 11.09.2020 г. от 18:00 часа в двора на училището;

6 а клас - на 16.09.2020 г. от 18:00 часа в двора на училището;

5 а, 6 б, 7 а,б,в на 17.09.2020 г. от 18:00 в двора на училището.