Есенна ваканция

Есенна ваканция

Есенна ваканция

учениците ще бъдат в есенна ваканция. Учебните занятия се възстановяват на 03.11.2020 г. с програмата за вторник.