Актуална информация за епидемичната обстановка в училище

Актуална информация за епидемичната обстановка в училище

Актуална информация за епидемичната обстановка в училище

За периода от 12.10.2020 г. до 16.10.2020 г. 

Болни ученици - 41.  Регистрирани с COVID19 - 0;

Болни учители - 0;

За периода 19.10.2020 г. до 23.10.2020 г.

Болни ученици - 39. Регистрирани с COVID19 - 0;

Болни учители - 0.

За периода от 03.11.2020 до 06.11.2020 г. 

Отсъстващи ученици по болест и други причини 35. Регистрирани с COVID19 - 0.

Болни учители - 0.

За периода от 09.11.2020 г.  до 16.11.2020 г. 

Отсъстващи ученици по болест и други причини 30. Регистрирани с COVID19 - 0; карантинирани 10 (контактни);

Болни учители 4 с положителен PSR тест.