Благодарствен адрес

Благодарствен адрес

Благодарствен адрес

Ръководството на училището изказва своята благодарност на всички родители на учениците от  Vб клас, които със собствени средства закупиха материалите, необходими за монтиране на проектора в кабинета по БЕЛ. 

Специална благодарност получават Василка и Иван Иванови, които не пожалиха време и усилия и монтираха техниката, за да бъде по всички предмети по-пълноценно обучението  на учениците от Vб клас.