Предложение за закупуване на електронни купони

Предложение за закупуване на електронни купони

Предложение за закупуване на електронни купони

10.11.2020г.

Чрез портала получавате и възможността да управлявате и проследявате цялостнния купон до получаването на
храната от Вашия ученик!
По-подробна информация за работата със системата, може да получите на: http://smartercard.bg
тел: 0886 002 209, e-mail: healthyschool@orakgroup.com,
web: healthyschool.orakg365.net 

Линк към "Здравословно училище"