Промяна на продължителността на часовете за учениците от 5 до 7 клас

Промяна на продължителността на часовете за учениците от 5 до 7 клас

Промяна на продължителността на часовете за учениците от 5 до 7 клас

10.11.2020г.

Във връзка с усложнена епидемична обстановка в страната Директорът, съгласувано с педагогическия състав  и Обществения съвет, променя продължителността на часовете на учениците от 5 до 7 клас от 45 минути на 40 минути, считано от 11.11. 2020 г. до отпадане на усложнената обстановка.

ВРЕМЕНЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ  ЗА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 
на паралелките от  5 до 7 клас

Влиза в сила от 11.11.2020 г. до отпадане на засилените епидемични мерки