Обучение в електронна среда от разстояние

Обучение в електронна среда от разстояние

Обучение в електронна среда от разстояние

Промените се налагат заради големия брой заболели учители и карантинирани ученици.
В присъствена форма на обучение остават само първи клас.