Преустановяване на присъствено обучение

Преустановяване на присъствено обучение

Преустановяване на присъствено обучение

Преустановява се присъственото обучение на учениците от 2 "а" клас за периода от 19.01.2021 г. до 24.01.2021 г. поради положителен PSR тест на учителя. Обучението от разстояние в електронна среда ще се води от заместващ учител.