График за присъствено обучение в 60 ОУ

График за присъствено обучение в 60 ОУ

График за присъствено обучение в 60 ОУ

31.01.21г.

Според Заповед на министъра на образованието и науката:
 – от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;

– от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас;

– от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците в 6 клас.