Промяна в седмичното разписание

Промяна в седмичното разписание

Промяна в седмичното разписание

Във връзка със Заповед на министъра на образованието и науката от 02.02.2021г. се изменя и уеднаквява разписанието и продължителността на учебните часове и междучасия за всички ученици, обучаващи се в присъствена и електронна среда. 
Задължително е носенето на предпазни маски по време на учебните часове, както и в общите помещения в учебното заведение. Не се допуска използването на шлемове, шалове и кърпи.

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
ЗА 5-7 КЛАС В ПРИСЪСТВЕНА И ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Понеделник    Вторник-Петък
1.8:00-8:40       1.8:00-8:40
2.8:50-9:30       2.8:55-9:35
3.9:40-10:20     3.9:50-10:30
4.10:40-11:20    4.10:55-11:35
5.11:30-12:10    5.11:50-12:30
6.12:20-13:00    6.12:45-13:25
7.13:10-13:30    7.13:40-14:20